บริษัทผู้ควบคุมดูแล

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :
IID,Inc.
http://www.iid.co.jp/english/company/

ที่อยู่ :
Shinjuku Sumitomo Bldg. 28F
Nishishinjuku 2-6-1, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0228

ประเภทธุรกิจ :
ธุรกิจสื่อสาร ให้คำปรึกษา

ผู้แทนบริษัท :
President/CEO : Hiroshi Miyakawa
Director : Toru Suda
Director : Hiroki Owada (Director, BroadBand Tower, Inc.)
Director : Koichiro Yoshizaki (President, Growth Initiative Inc.)
Auditor : Sumio Yamanaka
Auditor : Tomo Okada
Auditor : Yoshio Adachi